Formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat:
Revoltt Maciej Janusz
ul. Sienkiewicza 22
46-200 Kluczbork

 

Niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących produktów:
1) ……………………………………………………….. – cena: …………..,
2) ………………………………………………………. – cena: …………….

Numer zamówienia:
Data zawarcia umowy:
Imię i nazwisko konsumenta:
Adres konsumenta:
Zwrotu pieniędzy proszę dokonać na następujący rachunek bankowy: ………………………………

Data …………………………………………………….

……………………………………………….
Podpis

Uwaga! Zwracane produkty należy odesłać na adres magazynu:
Revoltt Maciej Janusz
ul. Kościuszki 34/7
46-300 Olesno