Formularz reklamacyjny

………………., dnia …………. 20…. r.

Adresat:
Revoltt Maciej Janusz
ul. Sienkiewicza 22
46-200 Kluczbork

FORMULARZ REKLAMACYJNY

DANE KLIENTA:
Imię i Nazwisko:
Adres:
E-mail:
Tel.:
Nr rachunku bankowego: …………………………………………………………………………………………….

PRZEDMIOT REKLAMACJI:
Data nabycia produktu:
Nazwa produktu:
Nr faktury:
Ogólna wartość produktu: ………………………… zł

ZGŁOSZENIE REKLAMACJI (opis wad i okoliczności ich powstania):

Kiedy wady zostały stwierdzone:

DZIAŁANIA NAPRAWCZE/ŻĄDANIE REKLAMUJĄCEGO:

(___) wymiana rzeczy na wolną od wad,
(___) usunięcie wady,
(___) obniżenie ceny,
(___) odstąpienie od umowy.

…………………………………………………..
Podpis

ADNOTACJE SPRZEDAWCY – DECYZJA DOTYCZĄCA REKLAMACJI

Reklamacja została uznana/nieuznana z następujących powodów:
Data otrzymania reklamacji ……………………………….
Osoba rozpatrująca reklamację ……………………………….
Data rozpatrzenia reklamacji ……………………………….
Dalsze postępowanie reklamacyjne – informacje dla Klienta

Uwaga! Reklamowane produkty należy odesłać na adres magazynu:
Revoltt Maciej Janusz
ul. Kościuszki 34/7
46-300 Olesno